شماره: 39088
1401/04/14
موفقیتی دیگر برای محققان بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) و مرکز توسعه تحقیقات بالینی در چاپ مقاله جدید
موفقیتی دیگر برای محققان بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) و مرکز توسعه تحقیقات بالینی در چاپ  مقاله جدید

در این مطالعه موضوع کاهش تراکم مغز استخوان(BMD) و عوامل مرتبط با آن در 69 نفر از دریافت‌کنندگان پیوند کلیه  در بیمارستان مصطفی موردبررسی قرارگرفته است،بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، شیوع کلی پوکی استخوان در فمور و ستون فقرات  بیماران بررسی‌شده  به ترتیب 38% و 32% بود. سن، جنس، سطح ویتامین D و مدت مصرف پردنیزولون از جمله عوامل مرتبط با افزایش خطر پوکی استخوان در گردن فمور و  ستون فقرات گزارش گردید.

نتایج این پژوهش در مجله وزین     International Journal of Organ Transplantation Medicine  با نمایه ISIمنتشر گردیده است. دکتر غیاثی، دکترهادوی،دکتر اسدزاده،دکتر تقی نژاد، دکتر محمودزاده و دکتر مظفری در انجام این مطالعه مشارکت داشته اند.   

http://www.ijotm.com/ojs/index.php/IJOTM/article/view/941

حق انتشار محفوظ است ©