شماره: 38819
1401/04/02
انتشار مقاله ای جدید با نمایه ISI بر اساس داده های حاصل از رجستری کووید در واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان مصطفی خمینی
انتشار مقاله ای جدید با نمایه ISI بر اساس داده های حاصل از رجستری کووید در واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان مصطفی خمینی

 مقاله‌ای جدید با همکاری اساتید علوم پایه و اساتید بالینی بر اساس داده‌های حاصل از رجیستری کووید منتشر گردید این مطالعه بر اساس داده‌های حاصل برنامه ثبت کووید 19 در واحد توسعه تحقیقات بالینی ارائه گردیده است و در آن تظاهرات بالینی، یافته‌های  تصویربرداری و پارامترهای آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به کووید-19 بستری در ایلام  جهت تحلیل مرگ و میر و بهبودی موردبررسی قرارگرفته است. دکتر علی نظری متخصص عفونی بیمارستان مصطفی خمینی و دکتر علی‌اشرف مظفری از واحد توسعه تحقیقات بالینی  در انتشار این مقاله مشارکت داشته‌اند.

 

https://www.ajol.info/index.php/ejhs/article/view/225818

حق انتشار محفوظ است ©