شماره: 38609
1401/03/23
استفاده از مدل شبکه‌ های عصبی مصنوعی جهت پیش بینی مرگ و میر ناشی از COVID-19 در مقاله ای جدید با مشارکت واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان مصطفی
استفاده از  مدل شبکه‌ های  عصبی مصنوعی جهت پیش بینی مرگ و میر ناشی از  COVID-19 در مقاله ای  جدید  با مشارکت واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان مصطفی

 مقاله‌ای با عنوان :

 Explanation of COVID-19 Mortality Using Artificial NeuralNetwork Based on Underlying and Laboratory Risk Factors in Ilam, Iran

 منتشر شد.  دکتر تقی نژاد( از واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان)، دکتر شفیعی، دکتر کفاشیان و دکتر کلوندی در انتشار این مقاله مشارکت دارند. این مطالعه با استفاده از یک نوع آنالیز پیشرفته به نام مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی، مورتالیتی بیماران مبتلا به کووید-19  را در ایلام  برحسب ریسک فاکتورهایی ازجمله بیماری‌های زمینه‌ای و متغیرهای آزمایشگاهی تبیین و پیش‌بینی می‌کند. ژورنال مروبوطه در پابمد و اسکوپوس نمایه است.

لینک مقاله 

 

حق انتشار محفوظ است ©