شماره: 38334
1401/03/07
وبینار علمی: آشنایی با بیماری آبله میمون در دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار می گردد
وبینار علمی: آشنایی با بیماری آبله میمون در دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار می گردد

 زمان: شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
 ساعت: ۱۲ تا ۱۴ ظهر

 لینک شرکت در وبینار: 

https://b2n.ir/gamedowom


 برای شرکت کنندگان گواهی حضور در جلسه وبینار صادر می گردد

حق انتشار محفوظ است ©