X

  

لطفا جهت مشاوره حضوری، به آدرس زیر مراجعه فرمایید یا با شماره زیر تماس بگیرید

 آدرس : ایلام-مرکز آموزشی، درمانی شهید مصطفی خمینی (ره) ایلام - طبقه دوم ساختمان آموزش و پژوهش- واحد توسعه تحقیقات بالینی

  شماره  تماس :  08433338228