X

با سلام و احترام

به استحضار می رساند

واحد توسعه تحقیقات بالینی با رویکرد حمایت از طرح های تحقیقاتی مقالات و پژوهش های محققین محترم در مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی(ره) و توانمند سازی پژوهشی ایشان شروع به فعالیت نموده است. در راستای اهداف این واحد و به منظور شناخت نیازهای پژوهشی شما عزیزان و تلاش جهت رفع آنها، خواهشمندیم با تکمیل پرسشنامه زیر ما را در انجام بهینه این امر یاری رسانید.

در پایان نیز جهت بهره مندی از نقطه نظرات و پیشنهادات حضرتعالی و شکوفایی هر چه بیشتر فعالیت های واحد و در نهایت ارتقا کمی و کیفی پژوهش ها در سطح دانشگاه از حضور فعال و مستمر شما در این واحد استقبال می کنیم

Loading