سامانه علم سنجی

مقالات  اعضای هیئت علمی  منتشر شده در پایگاه گوگل اسکولار

لینک: ILAM CLINICAL RESEARCH DEVELOPMENT UNIT(Googlescholar)