X

طرح های ریجستری تصویب شده در واحد توسعه و تحقیقات بالینی

مجری اصلی طرح

 

درصد پیشرفت

وضعیت پروپوزال

عنوان پروپوزال

ردیف

دکتر نسرین بازگیر

 

 

فاز اجرایی

برنامه ثبت اسکلرودرمی در استان ایلام

1

دکتر بهاره غیاثی

 

 

تصویب عنوان

برنامه ثبت نارسایی حاد کلیوی در استان ایلام

2

دکتر سمیرا میس قوام

 

 

 

 

تصویب عنوان

برنامه ثبت سکته های قلبی (STEMI،NSTEMI)در بیماران بستری  بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایلام.

3

دکتر حسن نورمحمدی

 

 

تصویب عنوان

برنامه ثبت سرطان پستان در استان ایلام

 

4

دکتر نسرین بازگیر

 

 

فاز اجرایی

برنامه ثبت آرتریت روماتوئید در استان ایلام

5

دکتر عباس قیصوری

 

 

تصویب عنوان

برنامه ثبت سيستم ثبت آمبولی ریه حاد و مزمن در استان ایلام

 

6

دکتر مینا مامی زاده

 

 

تصویب عنوان/داوری

برنامه ثبت زگیل تناسلی در استان ایلام

 

7

دکتر فیضی/ دکتر نظری

 

 

تصویب عنوان/داوری

برنامه ثبت مننژیت باکتریال در استان ایلام

8

دکتر حسن نورمحمدی

 

 

تصویب عنوان

برنامه ثبت سرطان معده در استان ایلام

9

دکتر فیضی/دکتر نظری

 

 

تصویب عنوان/داوری

برنامه ثبت بیماری  پای دیابتی در استان ایلام

10

دکتر قیصوری

 

 

تصویب عنوان

برنامه ثبت بیماری سل در استان ایلام

 

 

11