طراحی سایت

معرفی واحد: واحد توسعه پژوهشهای بالينی به عنوان یکی از واحدهای تحت نظارت مستقیم معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایلام؛ در آبان ماه سال 1396 درمحل بيمارستان شهید مصطفی خمینی افتتاح گرديد. كليه خدمات وتسهيلات پژوهشي اين واحد با هزينه معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ایلام به اساتید عضو هیات علمی ، دانشجویان و محققین دانشگاه علوم پزشکی ایلام ، ارائه می گردد.

هدف راه اندازی اين واحد: گسترش کمی و کيفی تحقيقات درحيطه پژوهشهای بالينی از طريق توانمندسازی محققین اعضاء هيأت علمی بالينی درکلیه زمينه ها ازطریق ارائه مشاوره های لازم در مراحل مختلف انجام يک پژوهش ودرصورت نیازاجرای کارگاههای منظم می باشد. خدمات ارائه شده شامل مشاوره های لازم در زمینه نحوه نوشتن پروپزال، مشاوره آماری در سطوح مختلف، نوشتن مقاله، کمک به ویرایش مقاله و آموزش ثبت و پیگیری مقاله می باشد.

 

جستجو