اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 24 شهریور 1399
چاپ مقاله"review article" توسط محققین واحد توسعه و تحقیقات بالینی

  چاپ مقاله"review article" توسط محققین واحد توسعه و تحقیقات بالینی

امتیاز: Article Rating

پژوهشگران واحد توسعه و تحقیقات بالینی مقاله مروری خود را در مجله Iran J Psychiatry چاپ نمودند.

file:///C:/Users/user/Downloads/1895-Article%20Text-5681-2-10-20200913.pdf

اشتراک گذاری
تصاویر
  • چاپ مقاله"review article" توسط محققین واحد توسعه و تحقیقات بالینی
ثبت امتیاز