اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 شهریور 1399
چاپ مقاله "نامه به سردبیر "توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی

  چاپ مقاله "نامه به سردبیر "توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی

امتیاز: Article Rating

واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی مقاله "نامه به سردبیر" خود را در مجله International Journal of Preventive Medicine چاپ نمود.

http://www.ijpvmjournal.net/temp/IntJPrevMed111100-1582238_042342.pdf

اشتراک گذاری
تصاویر
  • چاپ مقاله "نامه به سردبیر "توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی
فایل های پیوستی
  • p (6.24 KB)
ثبت امتیاز