اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 08 اردیبهشت 1399
دومین کارآزمایی بالینی واحد توسعه و تحقیقات بالینی

  دومین کارآزمایی بالینی واحد توسعه و تحقیقات بالینی

امتیاز: Article Rating

دومین کار آزمایی بالینی تحت عنوان:اثر پلاسما ی افراد بهبود یافته در سیر درمان بیماران کرونایی با سرپرستی جناب آقای دکتر عباس قیصوری (فوق ریه) وسرکار خانم دکتر باستانی (رئیس بیمارستان شهید مصطفی) فعالیت خود را آغاز نمود..

اشتراک گذاری
تصاویر
  • دومین کارآزمایی بالینی واحد توسعه و تحقیقات بالینی
ثبت امتیاز