اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 21 مرداد 1399
تقدیر ریاست محترم دانشکده پزشکی از عملکرد مثبت واحد توسعه و تحقیقات بالینی در فرایند "اعتبار سنجی"

  تقدیر ریاست محترم دانشکده پزشکی از عملکرد مثبت واحد توسعه و تحقیقات بالینی در فرایند "اعتبار سنجی"

امتیاز: Article Rating

سرکار خانم دکتر غیاثی ریاست محترم دانشکده پزشکی از عملکرد مثبت واحد توسعه و تحقیقات بالینی در فرایندهای اعتبار بخشی دوره پزشکی مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شهید مصطفی خمینی تقدیر نمود.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • تقدیر ریاست محترم دانشکده پزشکی از عملکرد مثبت واحد توسعه و تحقیقات بالینی در فرایند "اعتبار سنجی"
ثبت امتیاز