اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 21 مرداد 1399
انتشار مقاله"کیس ریپورت" توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی

  انتشار مقاله"کیس ریپورت" توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی

امتیاز: Article Rating

واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایلام با هدف توسعه ی عملکرد مبتنی بر شواهد (Evidence Based Practice) کیس ریپورت نادری را در مجله ISI منتشر کرد..

Induced Abortion by Vaginal Use of Aluminum Phosphide in a 44-Year-Old Woman: A Case Report 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • انتشار مقاله"کیس ریپورت" توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز