اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 مرداد 1399
انتشار مقاله"کیس ریپورت" توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی با رویکرد مبتنی بر شواهد

  انتشار مقاله"کیس ریپورت" توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی با رویکرد مبتنی بر شواهد

امتیاز: Article Rating

واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایلام بار دیگر با هدف توسعه ی عملکرد مبتنی بر شواهد (Evidence Based Practice) کیس ریپورت نادری را در مجله scopus منتشر کرد.

 

Late-onset Pompe Disease with Elevated LiverTransaminases: A Case Report 

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • انتشار مقاله"کیس ریپورت" توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی با رویکرد مبتنی بر شواهد
ثبت امتیاز