اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 21 مرداد 1399
انتشار مقاله"کیس ریپورت" توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی

  انتشار مقاله"کیس ریپورت" توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی

امتیاز: Article Rating

واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایلام بار دیگر با هدف توسعه ی عملکرد مبتنی بر شواهد (Evidence Based Practice) کیس ریپورت نادری را در مجله ISI منتشر کرد..

Recovery of severely ill COVID-19 patients by intravenous immunoglobulin (IVIG) treatment: A case series

اشتراک گذاری
تصاویر
  • انتشار مقاله"کیس ریپورت" توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی
ثبت امتیاز