اخبار

راهنماي مراقبت بيماري تنفسي ناشي از كورونا ويروس
اين راهنما به منظور امادگي مقابله و كنترل بيماري شديد تنفسي ناشي از كورونا ويروس تهيه گرديده است.همچنين درجائيكه موارد مشكوك يا قطعي بيماري وجود دارد ارزشمند خواهد بود. پزشكان،پرسنل بخش اورژانس،پرستاران،پرسنل پايگاهها و پست هاي مرزي اولين كساني خواهند بود كه با چنين بيماراني در تماس مي باشند.لذا ...
شنبه، 23 مرداد 1400 - 10:53
انتشار مقاله اورژینال توسط محققان واحد توسعه و تحقیقات بالینی در مجله "Trauma Monthly"
محققان واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی Original Article را در مجله Trauma Monthly" منتشر نمودند. Adherence to Professional Code of Ethics from Emergency Medical Technicians and Their Patient's Perspective: A CrossSectional Study
یکشنبه، 18 آبان 1399 - 09:34
 انتشار مقاله"کیس ریپورت" دیگر توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی با رویکرد مبتنی بر شواهد
واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایلام بار دیگر با هدف توسعه ی عملکرد مبتنی بر شواهد (Evidence Based Practice) کیس ریپورت نادری را در مجله scopus منتشر کرد. Menorrhagia in Women After the Administration of Novel Oral Anticoagulants, Like Rivaroxaban: A Case Report
یکشنبه، 18 آبان 1399 - 09:22
چاپ مقاله"review article" توسط محققین واحد توسعه و تحقیقات بالینی
پژوهشگران واحد توسعه و تحقیقات بالینی مقاله مروری خود را در مجله Iran J Psychiatry چاپ نمودند. file:///C:/Users/user/Downloads/1895-Article%20Text-5681-2-10-20200913.pdf
دوشنبه، 24 شهریور 1399 - 08:52
چاپ مقاله "نامه به سردبیر "توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی
واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی مقاله "نامه به سردبیر" خود را در مجله International Journal of Preventive Medicine چاپ نمود. http://www.ijpvmjournal.net/temp/IntJPrevMed111100-1582238_042342.pdf
چهارشنبه، 19 شهریور 1399 - 08:53
انتشار مقاله"کیس ریپورت" توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی با رویکرد مبتنی بر شواهد
واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایلام بار دیگر با هدف توسعه ی عملکرد مبتنی بر شواهد (Evidence Based Practice) کیس ریپورت نادری را در مجله scopus منتشر کرد. Late-onset Pompe Disease with Elevated LiverTransaminases: A Case Report
چهارشنبه، 22 مرداد 1399 - 09:54
تقدیر ریاست محترم دانشکده پزشکی از عملکرد مثبت واحد توسعه و تحقیقات بالینی در فرایند "اعتبار سنجی"
سرکار خانم دکتر غیاثی ریاست محترم دانشکده پزشکی از عملکرد مثبت واحد توسعه و تحقیقات بالینی در فرایندهای اعتبار بخشی دوره پزشکی مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شهید مصطفی خمینی تقدیر نمود.
ﺳﻪشنبه، 21 مرداد 1399 - 18:28
انتشار مقاله"کیس ریپورت" توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی
واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایلام بار دیگر با هدف توسعه ی عملکرد مبتنی بر شواهد (Evidence Based Practice) کیس ریپورت نادری را در مجله ISI منتشر کرد.. Recovery of severely ill COVID-19 patients by intravenous immunoglobulin (IVIG) treatment: A case series
ﺳﻪشنبه، 21 مرداد 1399 - 11:06
انتشار مقاله"کیس ریپورت" توسط واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی
واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایلام با هدف توسعه ی عملکرد مبتنی بر شواهد (Evidence Based Practice) کیس ریپورت نادری را در مجله ISI منتشر کرد.. Induced Abortion by Vaginal Use of Aluminum Phosphide in a 44-Year-Old Woman: A Case Report
ﺳﻪشنبه، 21 مرداد 1399 - 10:00
اثربخشی داروی IVIg در درمان بیماران کرونایی
پژوهش صورت گرفته توسط محققین واحد توسعه و تحقیقات بالینی نشان داد داروی IVIg (گاما گلوبین) می تواند در روند بهبودی بیماران کرونایی بستری در بخش ICU موثرباشد .این پژوهش صورت گرفته با سرپرستی سرکار خانم دکتر مهتدی در حال انجام است.بخشی از نتایج این پژوهش به صورت یک مقاله کیس سری به زودی منتشر می گردد....
دوشنبه، 08 اردیبهشت 1399 - 11:06
صفحه 1 از 6ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  بعدی   انتها